Thursday, 21 February 2013 15:50

ေစတနာ တရားႏွင့္ အကုသုိလ္ ဓားစာခံ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ေစတနာသည္ လူတုိင္းႏွင့္ မတန္ဟူေသာ စကားကုိ လူမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေျပာဆုိ ေနၾကသည္ကုိ မၾကာ ခဏ ၾကားေနရေပသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးက ေစတနာ သေဘာျဖင့္ ေျပာသည့္ စကားကုိ အျခားတစ္ ေယာက္က အေလးမထားသည့္ အခါမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေစတနာျဖင့္ အကူအညီ ေပးရာတြင္ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ အခါ တစ္ဖက္လူ၏ ၿငိဳျငင္ စိတ္ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳရပါက အကူအညီ ေပးေသာ လူတခ်ဳိ႕ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေစတနာမွ ေဝဒနာ စကားဆုိျခင္းသည္ သူတစ္ပါး အမွားၾကား တြင္ဝင္၍ အကုသုိလ္ယူျခင္း၊ ဓားစာခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေစတနာ ဆုိသည္က သူတစ္ပါး အက်ဳိးကုိ လုိလားေသာ သေဘာထား၊ ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္း တတ္ေသာ တရားဟု ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေပသည္။ ေစတနာ အားေကာင္းလွ်င္ စိတ္အား ထက္သန္ၿပီး ေစတနာ အားနည္းလွ်င္ေတာ့ စိတ္ေပ်ာ့ညံ့ေပ မည္။ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳရာတြင္ ပဓာန အေၾကာင္း တရားျဖစ္၍ ေစတနာကုိ ကံဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ကံတြင္ ကုိယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကာယကံ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိေသာ ဝစီကံႏွင့္ စိတ္ျဖင့္ ႀကံစည္ေသာ မေနာကံဟူ၍ သံုးမ်ဳိးရွိသည္။ ထုိကံသံုးပါး အက်ဳိးအေပၚ မူတည္၍ ကုသုိလ္ကံႏွင့္ အကုသိုလ္ကံဟု ကြဲျပားသြားျပန္သည္။ ကုသိုလ္ကံသည္ ေကာင္းျခင္းကုိ ေပးေသာ သေဘာရွိသည္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ ေနခ်ိန္၌ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စေသာ စိတ္အညစ္ အေၾကးမ်ား မရွိသျဖင့္ အျပစ္လည္း မရွိေပ။ အကုသုိလ္ ကံသည္ကား မေကာင္းေသာ အက်ဳိးကုိ ေပးျခင္း သေဘာရွိသည္။ မေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ မေကာင္းမႈျပဳသည့္ အတြက္ လက္ရွိဘဝတြင္ ဆင္းရဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရသလုိ တမလြန္ ဘဝတြင္လည္း မေကာင္းေသာ အက်ဳိးမ်ား ခံစားရေပမည္။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံမွတစ္ပါး ေလာကႀကီးကုိ ဖန္တီးႏုိင္သူ မရွိဟု ျမတ္စြာဘုရားက ျမြက္ၾကား ထားေပရာ မိမိ ေစတနာကုိ အရင္းခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ထားမ်ားသည္ မိမိ၏ ကံတရားကုိ ဖန္တီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကံသာအမိ ကံသာအဖ၊ ေစတနာ ေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းေပမည္။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံ၏ အဆုိးအေကာင္း မွန္သမွ်ကုိ သတၱဝါတုိင္း မလြဲမေသြ ခံစားရေပမည္။ ထုိကံ အက်ဳိးေပးမႈကုိ မည္သည့္ တန္ခုိးရွင္မွ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိႏုိင္ေပ။

ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ေစတနာသည္ မွန္ကန္စြာ ထားတတ္ပါက ေရာင္ျပန္ ဟပ္စၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ မူလတန္း ေက်ာင္းသားဘဝက သင္ၾကားရသည့္ ေစတနာဆုိသည့္ သင္ခန္းစာေလးကုိ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ တစ္ခါတုန္းက အိမ္ေရွ႕မင္းသား တစ္ပါးဟာ ေတာကစား ထြက္လာရင္း လမ္းခရီးမွာ သရက္ပင္ စုိက္ေနတဲ့ အဘုိးအုိတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဘုိးအုိႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာရင္း အဘုိး သရက္ပင္ေတြ ဘာလုိ႔ စုိက္ေနတာလဲ၊ ဒီအပင္က အသီးသီး ရင္လည္း အဘုိးစားရမွာမွ မဟုတ္တာဟု ဆုိေလသည္။ ထုိအခါ အဘုိးအုိက ကြၽႏု္ပ္မစားရမွန္း သိပါ သည္။ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးျခင္းပါဟု ဆုိရာ အဘုိးအုိ၏ ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက လက္ေဆာင္ ပဏၰာမ်ား ေပးသြားခဲ့ေလ သည္။ မိမိ အက်ဳိးမရွိမွန္း သိေသာ္လည္း သူတစ္ပါး အေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ မွန္ေသာေၾကာင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းကုိ ျပေသာ သင္ခန္းစာေလး ျဖစ္သည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုဝဏၰသာမ ရေသ့ျဖစ္စဥ္ အခါကလည္း မ်က္မျမင္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ သားေကာင္ မ်ားအေပၚ ေစတနာထား၍ ေနထုိင္စဥ္ သားေကာင္ အမွတ္ျဖင့္ ေလးျဖင့္ ပစ္ခံရကာ ျမားဆိပ္ သင့္ေလ သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား ေလးျဖင့္ပစ္ေသာ ပီဠိယကၡမင္း ကုိပင္ ေစတနာ ပ်က္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမားဆိပ္လည္း ေျပကာ အသက္လည္း မေသဘဲ မိဘႏွစ္ပါးပင္ မ်က္စိမ်ား ျပန္ေကာင္း သြားခဲ့ေလသည္။ ထုိအျခင္း အရာမွာ မိမိအား မည္သုိ႔ျပဳမူသည္ ျဖစ္ေစ အျပစ္မယူ တတ္သည့္ ေစတနာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ သည္။

လူ႔ေလာက တြင္လည္း မိမိတုိ႔ ငယ္ငယ္က ေခ်ာ့တစ္ခါ၊ ေခ်ာက္တစ္လွည့္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကေသာ ဆရာမ်ားကုိ ပညာတတ္ႀကီး ျဖစ္သြားသူမ်ားက ငါတုိ႔ ပညာတတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့တာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက အမုန္းခံၿပီး ပညာသင္ၾကား ေပးေသာေၾကာင့္ဟု ေစတနာ တရားကုိ သိျမင္ ၾကသလုိ ပညာတတ္ႀကီး မျဖစ္ခဲ့သူ မ်ားကလည္း ငါတုိ႔ပညာ မတတ္ခဲ့တာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ စကား နားမေထာင္ခဲ့လုိ႔ဟု ေနာင္တမ်ားျဖင့္ ေစတနာ တရားကုိ သိျမင္ၾကေပသည္။ ထုိ႔အတူ မိဘမ်ား၏ ေကြၽးေမြးျပဳစု ဆံုးမ သြန္သင္ခဲ့သည့္ ေစတနာ တုိ႔ကုိလည္း ငယ္ရြယ္စဥ္က အေလးမထား တတ္မိသူမ်ား ပင္ အရြယ္ ေရာက္လာေတာ့ သိျမင္ နားလည္ကာ ေစတနာမွန္၍ ေရာင္ျပန္ ဟပ္ၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ မ်ားသည္ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ အၾကား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္ သမားအၾကားႏွင့္ အထက္လူႀကီးႏွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သား အၾကားတြင္ ရွိမည္မွာ မလြဲေပ။

ေစတနာျဖင့္ ကူညီျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလွဴဒါနလည္း မည္ေပသည္။ အလွဴေပးသည့္ အခါ ေစတနာ သဒၶါတရား အေပၚ မူတည္၍ ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴေသာ္ လည္း ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ ရတတ္သလုိ ေညာင္ပင္ ႀကီးေလာက္ လွဴေသာ္လည္း ေညာင္ေစ့ေလာက္ လည္း ရတတ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း အလွဴ (၅)ပါးကုိ တင္ျပခ်င္ ပါသည္။

ကံကံ၏ အက်ဳိးကုိ ယံုၾကည္၍ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား ေပးလွဴပါက သဒၶါဒါန မည္သည္။ ထုိသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘဝ၌ ဥစၥာပစၥည္ ၾကြယ္ဝျခင္း၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ ရွိျခင္း၊ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ရွိျခင္း၊ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အဆင္း သဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း အက်ဳိးမ်ား ရေပမည္။ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပဳျပင္၍ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အား ေပးလွဴျခင္းသည္ သကၠစၥဒါန မည္ေပသည္။ ထုိသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘဝ၌ ဥစၥာပစၥည္း ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ သား မယား အေျခြအရံတုိ႔ မိမိစကား နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ တတ္သိနားလည္ လြယ္ေသာ ဥာဏ္ရွိျခင္း အက်ဳိးမ်ား ရေပမည္။

လွဴဖြယ္ ပစၥည္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကာလဒါန မည္ေပသည္။ ထုိသူသည္ ေရာက္ရာ ဘံုဘဝ၌ ဥစၥာၾကြယ္ဝျခင္း၊ မ်ားေသာအသံုး အေဆာင္ရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ဳိးတရား မ်ားစြာရွိႏုိင္ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းရျခင္း အက်ဳိးမ်ား ရေပမည္။

အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အား ခ်ီးေျမႇာက္လုိ၍ လွဴျခင္းသည္ အႏုဂၢဟိတ ဒါနမည္ေပသည္။ ထုိသူသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘဝ၌ ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိျခင္း၊ ရရွိေသာ စည္းစိမ္အေပၚ၌ သံုးစြဲလုိစိတ္ ရွိျခင္း၊ သံုးလည္းသံုးေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးမ်ား ရေပမည္။ မိမိကုိ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ လည္းေကာင္း မၿငိစြန္း၊ မထိခိုက္ ေစဘဲ လွဴျခင္းသည္ အႏုပဟစၥ ဒါနမည္ေပသည္။ ထုိသူသည္ ေရာက္ရာ ဘံုဘဝ၌ ဥစၥာပစၥည္း ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာျခင္း၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ ရွိျခင္း၊ မိမိဥစၥာကုိ ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါး မဖ်က္ဆီး ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အေမြခံသားဆုိး၊ သမီးဆုိးတုိ႔ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးမ်ား ခံစားရေပမည္။

ထုိသုိ႔ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ရွိေပရာ မိမိမွ ေစတနာ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိကူညီ လုပ္ကုိင္ ေပးသည္မ်ား ျပဳေသာ္ တစ္ဖက္လူက အေရးတယူ မရွိျခင္း၊ အေလးထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ထင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရပါက ေစတနာသည္ လူတုိင္းႏွင့္ မတန္ဟု ေကာက္ခ်က္ မခ်သင့္ေပ။ ေစတနာ၏ အနက္ ဖြင့္ဆုိ ခ်က္ကုိက သူတစ္ပါး အက်ဳိးလုိလားျခင္း ျဖစ္ေပရာ မိမိအက်ဳိးကုိ တစ္စံုတစ္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းရန္ မသင့္ေပ။ ထုိသုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိပါက မိမိေစတနာ အေပၚ တစ္ဖက္လူက မည္သုိ႔ တု႔ံျပန္သည္ ျဖစ္ေစ မိမိတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ မရွိႏုိင္ပါ။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ထုိခံစားခ်က္သည္ မိမိအတြက္ ဥပဒ္မျဖစ္ႏုိင္။ ျမန္မာ စကားပံု တြင္လည္း ကုိယ္ေကာင္းလွ်င္ ေခါင္းဘယ္မေရြ႕ဟု ဆုိ႐ိုးရွိေပရာ ေစတနာမွန္ပါက ေရာင္ျပန္ဟပ္မည္ မလြဲေပ။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမႈလုပ္လည္း ေကာင္းမႈမျဖစ္၊ မေကာင္းမႈလုပ္လည္း မေကာင္းမႈမျဖစ္ဟု ကံကံ၏ အက်ဳိးတရားကုိ မယံုၾကည္ျခင္း၊ မိမိေစတနာ အေပၚတြင္ တစ္ဖက္သား၏ တံု႔ျပန္မႈအား အလုိမက်၍ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါက မုိက္မဲသူ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိအခါမ်ဳိး ႀကံဳပါက သည္းခံစိတ္ ေမြးရေပမည္။ ေစတနာ တရား ပုိမုိပြားမ်ား ရေပမည္။ ထုိသုိ႔မျပဳက အကုသုိလ္ ဓားစာခံ ျဖစ္သြား ႏုိင္ေပသည္။

ထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ အကုသိုလ္ ဓားစာခံ ျဖစ္မည္ကုိ ေရွာင္ကြင္းေသာ သာဓက တစ္ခု တင္ျပခ်င္ သည္။ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္း ျဖစ္စဥ္ဘဝက သစ္ပင္တက္ရာ၌ သစ္ကုိင္းက်ဳိး၍ ေခ်ာက္ထဲက်ကာ ငုိျမည္ေနေသာ ပုဏၰား တစ္ဦးကုိ ကယ္တင္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာပန္းသျဖင့္ ပုဏၰား၏ ေပါင္ေပၚ ေခါင္းအံုးကာ အိပ္ေပ်ာ္သြားခုိက္ ပုဏၰားက ေက်းဇူးတရားကုိ မသိတတ္ဘဲ ေမ်ာက္မင္း အသားကုိ စားလုိ၍ ဦးေခါင္းကုိ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ထုေလသည္။ ထုိအခါ ေမ်ာက္မင္းလည္း လန္႔ႏုိးကာ ခ်က္ခ်င္း သစ္ပင္ေပၚ တက္ကာေျပး၏။ မိမိအား ရန္ရွာသည့္ ပုဏၰားကုိလည္း ေတာထဲတြင္ မ်က္စိလည္ကာ ေသရွာမည္ စုိးရိမ္၏။ မိမိကုိယ္တုိင္ ေအာက္သုိ႔ ဆင္းမလာ ဝံ့ေသာ္လည္း သစ္ပင္ခ်င္း ခုန္ကူးကာ ဦးေခါင္းမွ က်ေသာ ေသြးစက္မ်ားကုိ ေျခရာခံ၍ ပုဏၰားအား လုိက္ပါရန္ ေျပာၾကားကာ လူသြားလမ္း အေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ ကူညီခဲ့ေလသည္။ မိမိေစတနာ အေပၚ ေက်းဇူးကန္း သူအား အမ်က္ထြက္လွ်င္ ေစတနာမွ ေဝဒနာ ျဖစ္ေတာ့မည္ကုိ သိ၍ ခႏၲီပါရမီ က်င့္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သုတရတနာ ဆံုးမစာတြင္လည္း ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘဝ၌လည္း ဝမ္းေျမာက္ရ၏။ တမလြန္ ဘဝ၌ လည္း ဝမ္းေျမာက္ရ၏။ ထုိသူသည္ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ေကာင္းမႈကံကုိ သိျမင္ရ၍ ဝမ္းေျမာက္ရ၏။ အလြန္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ရ၏။ မေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ကား ဤဘဝ၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏။ တမလြန္ ဘဝ၌ လည္း စုိးရိမ္ရ၏။ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ တမလြန္ဘဝ တုိ႔၌လည္း စုိးရိမ္ရ၏။ ထုိသူသည္ မိမိ၏ ညစ္ႏြမ္းေသာ မေကာင္းမႈ ကံကုိ သိျမင္ရ၍ စုိးရိမ္ရေပ၏။ ပူပန္ရေပ၏ဟု ျပ႒ာန္းထားေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ ကံေကာင္းျခင္း၊ ကံမေကာင္းျခင္းတုိ႔သည္ မိမိ၏ ေစတနာေပၚတြင္ တည္မွီေနရာ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာ ျဖစ္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာထား၍ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ သည့္ အရာတုိင္း၊ အခါတုိင္း၌ သည္းခံ စိတ္ေလး ေမြးၾကေစလုိသည္။ သုိ႔မွသာ ေစတနာကုိ နားမလည္ ေသာ၊ မသိတတ္ေသာ၊ မ်က္ကြယ္ ျပဳတတ္ေသာ သူတစ္ပါး၏ အမွားၾကားတြင္ ဝင္၍ ဓားစာခံျခင္း၊ အကုသုိလ္ ယူျခင္းမွ ကင္းေဝးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရ ပါသည္။

 

Read 9804 times Last modified on Friday, 01 March 2013 14:07