၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္တင္သြင္းျပီးေနာက္  ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယေန႔လႊတ္ေတာ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ေဒသ တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ ၿခံဳ၍ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
OPEC ရဲ႕ ေရနံထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွာေရနံေစ်းေတြထိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။အလားတူပဲ ေရနံေစ်းနဲ႔အတူေလယာဥ္ေတြမွာအသံုးျပဳတဲ့ ဆီေစ်းေတြလည္းတက္လာခဲ့ပါတယ္။
China Exim ဘဏ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ခ်မွတ္ထား သည့္ အစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြလမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ မိုင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ China Gez−houba Group အား အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ထုတ္ေခ်းမႈ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ၂၇ ခုက စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ေၿမကိုယူျပီး အခန္းတည္ေဆာက္မႈကို စြန္႔စားမလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကသတိေပးလိုက္သည္။ေျမနွင့္ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေျမတန္ဖိုးသည္ လြန္စြာၾကီးမားေနသည့္အတြက္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနနွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာေလဆိပ္၏ ျပည္တြင္းခရီး သည္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု သစ္ (New Domestic Terminal 3) ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ကစ၍ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအားလံုးကို အဆုိပါအ ေဆာင္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဝန္ ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာမွ သစ္ဝယ္ယူရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ သစ္တင္ပို႔မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ မကုိက္ညီ၍ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံက ျပည္ပသစ္ကုန္သည္တစ္ဦးအား အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ သစ္တိုက္႐ိုက္မွာယူမႈသည္ သစ္တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင့္ငါးရာခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။
စစ္မွန္ၿပီး မွ်တသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ စစ္ ရပ္စဲရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္းအပါအဝင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္ စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ေလးဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္၌ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ SRT ယာဥ္လိုင္းသည္ အ႐ံႈးေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေျပးဆြဲၿပီး တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္လအၾကာတြင္အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာလိုက္ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ယင္းယာဥ္လိုင္းမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁၅ ခုႏွင့္ စက္႐ံုခြဲမ်ားကို ေဒသႀကီးကိုးခုရွိ ၿမိဳ႕ျပအဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ အထိ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ္လည္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။