မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရနံေၿမ ခုနစ္ခု ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ေျခာက္လပတ္ ကာလအတြင္း ေရနံတြင္း ၉၉၃ တြင္းမွ ေရနံစည္ ၁၁၇၃၆၃၄ စည္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ေရနံစည္ေပါင္း ၁၀၀၀၀၄၆ စည္ထုတ္လုပ္ နိုင္ ခဲ့၍ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၆ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး နိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Shinhan ဘဏ္ကို လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ဘဏ္လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ား၌ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ကမ္း လွမ္းမႈရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း BRT Lite ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲေနတဲ့ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(Yangon Bus Public
Company) က အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ဖုိ႔ အတြက္ ယေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

နယ္သာလန္ႏွင့္ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီႏွစ္ခုပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကက္ေပါက္ အေကာင္ေရ ၁၂ သန္းႏွစ္စဥ္ထုတ္ လုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

ယခင္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၄ဦး ကို စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမွ႐ုပ္သိမ္းေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးစေကာ့မာ စီရယ္က စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္တြင္ အေမရိကန္သံ႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ေသာ
ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ပုဂၢလိက ေငြေခ်းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၈၆ သန္းခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ အထိ တုိးျမွင့္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု IFC ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ ၀ီကရစ္ကူမာက ေျပာၾကားသည္။
တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁,၂၃၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန္ ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အ ထိ မည္သည့္စီမံကိန္းကိုမွ် လုပ္ကိုင္ ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနထံမွ သိရွိရသည္။