ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္ ၀င္ေၾကးကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က စ၍ ျမန္မာေငြက်ပ္မွ ေဒၚလာသုိ႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ကို ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစ ရန္္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေတာင္ႀကီးဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္က ေျပာ သည္။
တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္(တယ္လီေနာ)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသာမက ေဝးလံေခါင္သီေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားပါမက်န္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တုိးခ်ဲ႕ ျဖန္႔ၾကက္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားခဲ့ရသည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။
ေျမကို လက္၀ါႀကီးအုပ္ရယူထားျခင္းေၾကာင့္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆင္မတန္ျမင့္တက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အခက္အခဲ
ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံဳျပဳတင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းအျဖစ္ ထပ္မံျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ညေနပုိင္းတြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးရက္တာအတြင္း က်ပ္ ၁၃၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ၁၂ က်ပ္ခုန္တက္လာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူ မ်ားထံမွ သိရသည္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္၌ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း တစ္ေအာင္စ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ေအာက္တြင္ ဆက္ရွိေနၿပီး ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၆၇၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ထိုင္းရဲ႕ Millcon Steel Plc နဲ႔ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒၚလာ၁၂ သန္း ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သြားဖုိ႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ GSP အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိလာေသာ္လည္း အျပည့္အ၀အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းကေျပာဆိုပါတယ္။