(၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္တြင္း ပုလဲေရာင္းခ်ပြဲတြင္ အတြဲေပါင္း ၄၀၆ တြဲေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအတြဲအား ၃၃၂ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး က႑တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကို ေခ်းေငြအျဖစ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ စက္မႈက႑တြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

 ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ၂၀၁၇ တြင္ အတုိးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အဆုိပါဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကား သည္။

ေဒၚလာေစ်းမွာဆက္လက္က်ဆင္းလွ်က္ရွိၿပီးေတာ့ ယခုအခ်ိန္မွာ ၁၄၀၀ေအာက္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
လာမယ့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စကၤာပူခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးက ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း TTR Weekly က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
4G ကြန္ရက္ကို ဝန္ ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ ေအာ္ပေရ တာမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလို အပ္ေနသည့္ 1800 Spectrum ကို မတ္လကုန္၌ ခ်ထားေပးႏိုင္ မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အ ထူးအခြင့္အေရး (GSP)ကို အသံုး ျပဳ၍ အေမရိကသို႔ ခရီးသြားအ သံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ သူ မစၥတာ Erland Herfindahl က ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္ကုန္ သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ၀န္ေလးေနၿပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ (Joint Venture) လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ျမင့္တက္ေစရန္ သီလ၀ါရွယ္ယာတစ္စုကို ၁၀ စုအျဖစ္ ခြဲစိတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိုးလေျမာက္တြင္ ႏို၀င္ဘာလသည္ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းမႈ အဆိုးဆံုးအေျခအေန ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔စဥ္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈႏွင့္ လအလိုက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ အေျခအေနအရ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ သိရသည္။