၂၀၁၆-၂၀၂၁ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးထြန္းသစ္စႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ outbound ခရီးသြားပိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တုိးတက္မႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔မ်ားေနတယ္လို႔ MasterCard က ုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
သြင္းကုန္ပမာဏ ျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ား ကာကြယ္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အစိုးရက ျပည္ပသြင္းကုန္ အခ်ဳိ႕ကို ကာကြယ္မႈ အခြန္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပပို႔ကုန္ အားလံုး၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ID (Import Declaration)/ED(Export Declaration) Form မ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းျခင္း မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာမွ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

 

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္ တြင္ ေစ်းအနည္းငယ္တက္လာၿပီး ေနာက္ လက္လီဆုိင္မ်ား၌ အ ၀ယ္ျပန္လုိက္လာေၾကာင္း ျပည္ တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွ သတင္းရရွိ သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အစ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ကိုး လအတြင္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။
ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္း စတင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေဒၚလာ၊ ေရႊ၊ ကား ေစ်းကြက္မ်ား ခိုင္မာမႈအားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းငယ္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO) က Mandalay Development Bank ဖြဲ႕စည္းေထာင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ MAPCO မွ သိရပါတယ္။Mandalay Development Bank အမ်ားပိုင္ဘဏ္ ကို ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖုိ႔ စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၂ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းရွိ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာတန္ဖုိး ဆက္တုိက္က် ဆင္းေနၿပီး FMI ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာတန္ဖုိးမွာ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁၄,၅၀၀ က်ပ္သုိ႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။