ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ပိုမိုထိေတြ႕လာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ကႀကိဳးပမ္းေနတယ္လုိ႔ အဆိုပါအသင္းခ်ဳပ္ ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ာကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀င္ ေရာက္ၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္အ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) ၏ ရွယ္ယာေစ်းႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးအႀကိမ္ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းေကာင္စီ (WTTC) ၏ သံုးသပ္မႈအရ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ ၀င္ေငြ၊ GDP သို႔ ထည့္၀င္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ေရရွည္တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၈၀ အနက္ ထိပ္တန္းေနရာတြင္ ရွိႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက WTTC ၏ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အရည္အေသြးတန္းျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ေကာ္ဖီကုန္ေခ်ာထုတ္ စက္မ်ားကို Winrock International က အကူအညီေပး၍ တပ္ဆင္ေနၿပီး စက္တင္ဘာလဆန္း၌ လည္ပတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးေကာ္ဖီအစုအဖဲြ႕ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈနဲ႔ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ၅၂ ခု ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၉၁၈ သန္းရွိတယ္လို႔ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲေစ်းကြက္အတြင္း သိန္းသန္းကုမၸဏီမွ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္ ေပးရန္ရရန္ရွိသူမ်ား ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ စာရင္းေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲေစ်းကြက္အတြင္း သိန္းသန္းကုမၸဏီမွ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္ ေပးရန္ရရန္ရွိသူမ်ား ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ စာရင္းေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေနေသးသျဖင့္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ စက္မႈက႑ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၈၃၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈဟာ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေနၿပီးေနာက္ထပ္ တိုးတက္လာမယ့္ အလားအလာမ်ားအားေကာင္းလ်က္ရွိတယ္လို႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ ဘက္စံု ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

<< Start < Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next > End >>
Page 9 of 12