ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆-၁၇ ကုန္လွ်င္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း Oxford Business Group(OBG) က ၂၀၁၇ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
နယ္စပ္စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ႏွစ္လအလိုတြင္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးကထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၂၄၈ သန္း ပိုမုိကုန္သြယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွားလိုႏႈန္း ျမင့္မားလာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း House.com.mm က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ျမန္မာကုမၸ ဏီ ၃၀ အနက္ ၂၂ ခုကို သတ္မွတ္အရည္အခ်ည္းျပည့္စံု၍ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း တက္ရိပ္ျပမႈႏွင့္အတူ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း လုိက္ပါျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၅၅၀၀ အထိေရာက္ရွိလာရာ စံခ်ိန္တင္ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ မီရန္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္သာ လုိေတာ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရွယ္ယာေစ်းက်ဆင္း လာျခင္းေၾကာင့္ ေငြလုိအပ္ခ်က္ရွိ မွသာ ရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေရာင္း ရန္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္က အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၉ က်ပ္ ၀န္းက်င္၌ တန္႔ေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၆ ခုရွိၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ကိုးလေက်ာ္အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကုန္သြယ္ ေရးတြင္ သြင္းကုန္ပမာဏသည္ ပို႔ကုန္ထက္ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြပမာဏအေမရိ ကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံနီးပါး အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမွ ဝင္ေငြက်ဆင္းလာ ျခင္း၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ တုိက္ ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ မႈတစ္လနီးပါး ရပ္တန္႔ခဲ့ရသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ရွိေနသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ အေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ေပးေဆာင္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ နမ့္ေပၚေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေက်ာ္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။